LaHaye1728Figures117ISamXXIV11DavidShowsSaulSkirtOfHisRobe